Denné centrum seniorov pri KJS

03.01.2015 00:00

Za člena denného centra pre seniorov pri KJS sa môže prihlásiť každý občan s trvalým pobytom na území mesta Trnava po dovŕšení dôchodkového veku,

 

každý štvrtok  v čase od 9.00 - 11.00 hod.,

členský ročný poplatok je 5,00 €.

Všetci ste srdečne vítaní.

Kontakt

Katolícka jednota Slovenska - opatrovateľská služba Novosadská 4
Trnava
91701
0915772574
kjstt@stonline.sk