Chceme sa poďakovať 

  • všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podávajú pomocnú ruku pri každoročne organizovanej Vianočnej večeri pre bezdomovcov a osamelých svojou nezištnou dobrovoľníckou prácou, vecnými a finančnými darmi,
  • všetkým, ktorí použité ale ešte využiteľné šatstvo prinášajú do nášho Humanitného strediska a pomáhajú tak sociálne slabším spoluobčanom,
  • všetkým, ktorí svoje 2% z dane poskytnú na pomoc iným,
  • všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom aj počas roka podporia naše aktivity či už finančne, vecne, dobrovoľníckou prácou, šírením nášho dobrého mena alebo podaním ruky ako uznanie našej práce.                                                                                                                                                                                                                             

                    Srdečná vďaka

Kontakt

Katolícka jednota Slovenska - opatrovateľská služba Novosadská 4
Trnava
91701
0915772574
kjstt@stonline.sk