Financovanie Katolíckej jednoty Slovenska /KJS/a opatrovateľskej služby

 

KJS je občianske združenie, ktoré nie je dotované cirkvou.

Naše príjmy tvoria:

  • dary,
  • členské príspevky,
  • dotácie z mesta Trnava,
  • príjmy z opatrovateľskej služby,
  • príjmy z prenájmu priestorov,
  • projekty,  
  • príjmy z 2% z daní.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Katolícka jednota Slovenska - opatrovateľská služba Novosadská 4
Trnava
91701
0915772574
kjstt@stonline.sk